Ismerje meg Sopron látványosságait!

panorama_gyerek_anyaA belső városrész kanyargós utcái, hangulatos terei, házainak boltíves kapui, míves erkélyei, műemlékei, középületei és az elő-elő bukkanó városfalai egyedülálló művészeti egységet alkotnak. Sopron a „legvárosiasabb magyar város”.
A belváros utcáin járva mintha a középkorba térnénk vissza. Itt található – Buda után – a legtöbb műemlék, múzeumi hálózata pedig első az országban. Az erre járó hódító népek, terjeszkedő törzsek mind itt hagyták lenyomatukat a mának. A legkülönbözõbb korokat és stílusokat
képviselõ emlékek a várost járó idegent azonnal rabul ejtik. A gótikus, barokk és reneszánsz építészeti megoldások mellett itt egyszerre van jelen a borpincék kel kialakított falusias városrészek hangulata.

Töltse le a Hűség Városának térképét innen!

Letölthető útikalauzt itt találhat.

Szentháromság szobor

A Fő tér ékköve a hazai barokk egyik legszebb emléke a Szentháromság, illetve népiesen a pestis oszlop, melyen először formáltak csavart kőoszlopot Fertőrákoson bányászott un. Lajta–mészkőből. Lőwenburg Jakab 1695-1701-ig készítette, hogy megmentse nejét, Késmárki Thököly Katalint a pestistől. A járványt így nem lehetett legyőzni, 1702-ben a szobor felavatásakor felesége már nem élt.

Tűztorony

P0349A Tűztorony a hűség jelképe. Az 1921. december 14-én tartott népszavazáson Sopron és még nyolc község fejezte ki Magyarországhoz való tartozásukat. Az esemény emlékére 1928-ban Hikisch Rezső tervei alapján barokkos kapukeret készült, felette a szoborcsoport "Hungária előtt hódoló soproniak" Kisfaludy Strobl Zsigmond alkotása. A látogatók közel 200 csigalépcső után, az erkélykoszorúról, a toronyőrök hajdani őrhelyéről gyönyörködhetnek a műemlékváros csodálatos panorámájában. A Tűztoronyról bővebben a MultiMuseum, vagy a Soproni Múzeum honlapján olvashat.

Nyitva tartás
Január - Június Hétfő - Vasárnap 10 - 18 óra
Július - Augusztus

Vasárnap - Csütörtok

Péntek - Szombat

10 - 18 óra

10 - 20 óra

Október - December Hétfő - Vasárnap 10 - 18 óra

Belépő díj:

Felnőtt: 1.400,- Ft
Diák/ nyugdíjas: 700,- Ft
Gyermek (3-6 éves korig): 300,-

Stornó-ház

Sopron egyik legszebb épülete, a Fő tér egyik ékessége ez a palotaszerű barokk sarokház. A XV. században a Haberleiter család tulajdona volt, akik 1482-83 telén Mátyás királyt is vendégül látták, midőn Bécset ostromolta. A XVIII. században a ház a Festetics család birtokába került, ekkor nyerte el végleges formáját. A Storno család 1872-ben vásárolta meg az épületet, ahol vendégként 1840-ben és 1881-ben Liszt Ferenc adott hangversenyt. A ház jellegzetessége a kétemeletes, gazdag díszítésű, kerek, zárt sarokerkély és a Festetics címerrel díszített toszkán féloszlopokkal közrefogott kosáríves kapu és a remekmívű Pelikános kopogtató. A XV. században a házban Sopron első gyógyszertára, a Fekete Elefánt működött. Bővebb információt a MultiMuseum honlapján találhat.

Nyitva tartás

Január - December
Hétfőnként zárva!

Kedd - Vasárnap

10 - 18 óráig

Belépő díj:

Felnőtt: 1.000,- Ft
Gyermek és nyugdíjas: 500,- Ft

Kecske Templom és Káptalanterem Nagyboldogasszony (Bencés) Templom

P5148Sopronban élő ferences szerzetesek a város központjában építették fel először kolostorukat, majd 1280 körül a magyar gótikus építészet egyik legkiemelkedőbb alkotásaként templomukat. Falai között királynékat és királyt is koronáztak, valamint országgyűlések színtere volt. Jó arányú, finom kiképzésű tornya egyik meghatározó eleme a páratlan szépségű Fő térnek. A templom freskófestőinek, díszítőinek mesterművei, a csúcsíves ablakok, a különleges Kapisztrán-szószék kiemelt értéket képviselnek. A déli oldalhoz csatlakozó kolostor copfstílusú kapuja vezet a káptalan teremhez, amely imahelyként szolgált, majd temetkezési, végül Lorettó kápolna lett. Ez a terem a gótikus egyházépítészet egyik legszebb alkotása.

Fabricius-ház

Az épület egyik érdekessége, hogy a ház alatt római fürdő maradványaira leltek a régészek. Gyönyörű a gótikus nagyterme, figyelemre méltó a XVII. században épült udvari loggia és a hátulsó traktus gótikus és barokk pincéje is. Az épület tulajdonosai mindig gazdag és tekintélyes polgárok, kereskedők voltak. Névadója - Fabricius Endre városbíró, polgármester – 1806-ban vette meg a házat. A pincében Scarbanciából, a római kori Sopronból ill. környékéről előkerült kőemlékek láthatók: sírkövek, oltárkövek, szobrok, kőúrnák, szarkofágok.  A középkori pince impozáns nagyterme méltó környezetet biztosít a több méter magas capitóliumi istenek szobrainak. Az épület hátsó traktusának két emeletén a „Háromezer év a Borostyánkő út mentén” című régészeti kiállítás látható. A homlokzati szárny első és második emeletén a XVII. és XVIII. századi polgári lakáskultúra változását - korabeli tárgyakon és a bútorművészet remekein - lehet végigkövetni. Megfigyelhető, hogy a korábbi puritánabb berendezkedést hogyan váltja fel egy már igényesebb, gazdagabb későbbi lakáskultúra.

Nyitva tartás
Január - December
Hétfőként zárva!
Kedd - Vasárnap

10 - 18 óra

Belépő díj:

Felnőtt: 800,- Ft
Gyermek és nyugdíjas: 400,- Ft

Patika-ház

E házhoz fűződik Magyarország első „műemlékvédelmi” intézkedése. II. Lajos király idején a városi tanács a tér megnövelése érdekében le akarta bontani az épületet, azonban a király az engedély kiadását megtagadta azzal, hogy az a tér harmonikus szépségét megbontaná. Az épületben a XVII. század közepétől az egykori Angyal patika működött, s ettől kezdve gyógyszerész, orvos családok lakhelyéül szolgált. A kiállítás egy régi gyógyszerkiadó helyiség, melynek munkaasztala, szekrényei és a gyönyörű edényzete a XIX. század elejéről származik. Különösen szépek a bécsi, angyalfej díszítésű Altwien porcelántégelyek és az alkimistajelzéssel ellátott üvegcsék. Kuriózumnak számít az a szülésznő oklevél is, amelyen Semmelweis Ignác aláírása szerepel. A gyógyszerkészítés régi eszközei mellett a népi gyógymód illetve a kuruzslás, a babona tárgyi emlékeit is kiállították.

Nyitva tartás
Május - Október
Hétfőként zárva!
Kedd - Vasárnap 10 - 14 óra

Belépő díj:

Felnőtt: 500,- Ft
Gyermek és nyugdíjas: 250,- Ft

Scarbantia Fóruma

Az egykori Római Birodalom Pannónia provinciájának egyik határállomása Scarbantia, a mai Sopron, volt. Kiemelt szerepét a Borostyánkő út, mint fontos kereskedelmi útvonal, menti fekvésének köszönhette. A város magját, a mai belvárost, a középkorban várfal és várárok vette körül, mely erődrendszer az utcaszerkezet kialakulására is hatással volt. A római oppidum központja a fórum volt, melynek legfontosabb épületét - a capitoliumi templomot - 1893 telén a városháza építésekor találták meg. A gladiátorjátékok megrendezéséhez tágas oszlopközöket mértek ki, az oszlopcsarnokokban pénzváltó bódékat, az emeleten pedig erkélyeket alakítottak ki. Scarbantia igazi római városként működött, az itáliai utazó mindent megtalált, amit hazai földön megszokott: nyüzsgő piacot, istenek szentélyeit, kényelmes fürdőt és természetesen gladiátorjátékokat.

Nyitva tartás
Január - December Hétfő - Vasárnap 9 - 17 óra

Belépő díj: Besületkassza a kiállítóhely javára.

Ó-Zsinagóga

A zsidók soproni letelepedésének pontos időpontja nem ismert, az azonban bizonyos, hogy az Új utcában már a XIII. században 10-16 család élt. A kereskedelemmel és pénzügyekkel foglalkozó zsidók nem voltak igazán gazdagok, mégis a XIV. század elején felépítették ezt a Közép-Európában szinte egyedülálló gótikus zsinagógát. A zsinagóga bejáratától folyosó vezet a nagyterembe, melynek csúcsíves, timpanonnal díszített főbejárata és két oldalsó kávája 1300-ból, a zsinagóga építési idejéből származik. A zsinagóga két középpontja az Áronfülke és a szószék. Az Áronfülkét gazdagon díszített kőkeret és timpanon díszíti, rajta a természet színeivel kifestett szőlőfürtök és levelek motívumai. A hatszögletű szószéknek csak az alapja eredeti, de elrendezése, lépcsője, magas korlátja, kelet felé forduló olvasópultja az eredeti mintát követi. A nőknek külön imatermük volt saját kijárattal, a nagyteremben zajló eseményeket csak a keskeny ablakréseken keresztül követhették. A műemlék múzeum érdekes része a rituális fürdő. A zsidó vallás ősidőktől szigorúan megkülönböztette a tiszta és a tisztátalan dolgokat, ezért a fürdőnek mindig kiemelt szerep jutott. A mózesi törvények folyóvízben való alámerülést írnak elő, de ezt itt csak a kút természetes vizével lehetett megoldani. 1526-ban a zsidókat elüldözték Sopronból, így a zsinagóga is pusztulásnak indult, majd lakóházakká alakították át. Ez a különlegesen szép épület az 1967-es kutatások során kaphatta vissza régi fényét.Sopron egyik legszebb épülete, a Fő tér egyik ékessége ez a palotaszerű barokk sarokház. A XV. században a Haberleiter család tulajdona volt, akik 1482-83 telén Mátyás királyt is vendégül látták, midőn Bécset ostromolta. A XVIII. században a ház a Festetics család birtokába került, ekkor nyerte el végleges formáját. A Storno család 1872-ben vásárolta meg az épületet, ahol vendégként 1840-ben és 1881-ben Liszt Ferenc adott hangversenyt. A ház jellegzetessége a kétemeletes, gazdag díszítésű, kerek, zárt sarokerkély és a Festetics címerrel díszített toszkán féloszlopokkal közrefogott kosáríves kapu és a remekmívű Pelikános kopogtató. A XV. században a házban Sopron első gyógyszertára, a Fekete Elefánt működött.

Nyitva tartás
Május - Szeptember
Hétfőnként zárva!
Kedd - Vasárnap 10 - 18 óra

Belépő díj:

Felnőtt: 1.000,- Ft
Gyermek és nyugdíjas: 500,- Ft

Központi Bányászati Múzeum

A Központi Bányászati Múzeum 1957. októberében nyílt meg Sopron barokk belvárosában, az Esterházy-palotában. Sopronnak, az évezredes múltú településnek, évszázados kapcsolatai voltak bányászatunkkal. Magyarország első szénbányája Sopron Szabad Királyi Város erdejében, a később Brennbergbányának nevezett helyen 1753-ban nyílt meg. A bánya működésének közel két évszázada alatt mindig Sopron városának birtokában volt. Az egymást követő bérlők fejlesztése és munkája nyomán a 19. század utolsó évtizedeiben Brennberg az ország egyik legjelentősebb, legkorszerűbb bányájává vált

A bányát ugyan 1951-ben - főként politikai indokokkal magyarázható módon - bezárták, de a város kapcsolata a bányászattal ekkor sem szűnt meg. Itt működött ugyanis az 1919-ben Selmecbányáról áttelepült Bányászati és Erdészeti Főiskola. Az 1950-es években már folyt a bányamérnöki kar fokozatos áttelepítése Miskolcra, ám a múzeum szervezésének éveiben még számtalan bányászati hagyomány és kapcsolat szőtte át a város életét.

Nyitva tartás

Január - December
Hétfőnként zárva!

Kedd - Vasárnap

10 - 18 óráig

Belépő díj:

Felnőtt: 900,- Ft
Kedvezményes (diák, nyugdíjas): 500,- Ft

Pék-ház

Mesebeli kicsi ház áll a Bécsi utcában, ahol egykor pékmesterek nemzedékei készítették a kenyeret, sültek a kemencében a cipók, készültek a fagyik és sütemények. Az egykori külvárosi területeket őstermelő gazdapolgárok és kézművesek népesítették be, a Balfi, Bécsi, Fövényverem és Halász utcán sétálva a mai napig érezni lehet a hajdanvolt gazda negyed egyedi hangulatát. A pékmesterség legrégebbi épületében kapott helyet a Pék-ház, amelyre az épület homlokzatán elhelyezett perecet törő oroszlánok egykori kőcímere is utal.

A Soproni Múzeum bécsi utcai kiállításának otthont adó épület helyén már a XVI. században pékműhely állt. A ház első ismert pékmester tulajdonosa Joachim Hübner volt az 1686-1699 közötti időszakban. Az utolsó tulajdonos halála után, 1972-ben a város a berendezések helyszínen történő megtartásával nyitotta meg a kiállítást.

A pékház jobb oldali szárnyában helyezkedik el maga a pékség. A tüzelőhelyiségben hatalmas kemence látható, a sütőszobában dagasztóteknő, kelesztő ládák, szakajtók állnak készen a szinte azonnali munkakezdésre.

január - április: zárva/ csoportoknak előzetes bejelentkezés alapján látogatható
május -szeptember: kedd-vasárnap 14-18 óráig
október-december: zárva
hétfő szünnap

Belépődíj:

Felnőtt: 700,- Ft

Kedvezményes áru (diák, nyugdíjas): 350,- Ft

Bányászati Emlékház – Brennbergbánya

A Soproni hegység nyugati nyúlványa, a Soprontól délnyugatra fekvő alpesi hangulatot árasztó Brennbergbánya több, mint 200 éven át a magyarországi kőszénbányászat egyik legjelentősebb telepe volt. Az első osztályú szén kitermelése emberfeletti küzdelmet kívánt, mert ez volt a legnehezebb, legmélyebb, legnagyobb nyomásnak kitett, legnehezebb műszaki problémákat felvető bányája az országnak. A legenda szerint 1753-ban egy bánfalvi pásztor csodát látott, égő köveket.

Megtekinthető:

január-április: zárva
május-szeptember: zárva, csoportos érkező vendégeknek előzetes bejelentkezéssel látogatható
október-december: zárva
hétfő és kedd szünnap

Belépődíj:

Felnőtt: 500,- Ft

Kedvezményes (diák, nyugdíjas): 250,- Ft

Lábasház

Az egyemeletes műemléképület az Orsolya tér 5. alatt, az Új utca és a Szent György utca találkozásánál áll. 1777-ig a város tulajdonához tartozott. Földszintjén mészárszékek sorakoztak, emeletén iskola kapott helyet és itt lakott a városi bába. 1956 óta a Soproni Múzeum kiállítóhelyeként működik az emeleti rész, ahol képző- és iparművészeti, helytörténeti, régészeti és néprajzi tematikájú időszaki kiállítások láthatók. Többek között kétévente itt rendezik a kortárs magyar éremművészet legfrissebb alkotásait bemutató érembiennálékat (1977 óta), ill. a díjazottak alkotásait bemutató kiállítást.

Nyitva az időszaki kiállítások ideje alatt, hétfő kivételével naponta 10-14 vagy 10-18 óráig.

Belépődíj:

Felnőtt: 700,- Ft

Kedvezményes (diák, nyugdíjas): 350,- Ft

Élmények helyi szemmel!

MTU_Pocket_Guide_03_LowenweinFigyelmükbe ajánljuk a Magyarország Rád vár! mobiltelefonos alkalmazást. A Sopronról elérhető audio guide túrát okostelefonjukra ingyenesen tölthetik le, ehhez nem kell más, mint hogy a mobiljukkal az alkalmazás QR-kódját beolvassák. A város bemutatásában Lobenwein Norbert, a VOLT Fesztivál alapítója, több más jelentős hazai fesztivál társszervezője segít, és teszi személyessé a Sopron-élményt.

Éljék át, tapasztalják meg saját bőrükön Sopron varázsát!